3ทศวรรษ บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1979 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ทำการผลิตลูกโป่งเพื่อการส่งออกด้วยกลยุทธ์และการตลาดเชิงรุก ประกอบกับผลิตสินค้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายในด้านรูปแบบ ส่งผลให้กำลังการผลิตจากเดิม 30 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด บริษัทฯจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด ปัจจุบันบริษัทฯสามารถผลิตลูกโป่งได้ 850 ล้านชิ้นต่อปี