ชื่อ

:

บริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง


โทรศัพท์

โทรสาร

:


:

:

63/3-5 หมู่ที่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลนาดี อำเอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 74000

66 034 833191-4

66 034 833196

ก่อตั้งค.ศ.

:

1979

ทุนจดทะเบียน

:

101 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

:

สมาชิกครอบครัวเสร็จสวัสดิ์

CHAIRMAN & MD

:

คุณเทียม เสร็จสวัสดิ์

LAND AREA

:

14 ไร่ ( ประมาณ 22.400 ตารางเมตร)

BUILDING AREA

:

9,600 ตารางเมตร

ผลิตัณฑ์

:

ลูกโป่งผลิตจากยางพารา

กำลังการผลิต

:

ประมาณ 850 ล้านชิ้นต่อปี

จำนวนพนักงาน

:

300 คน เมื่อปี 2551

 
ประวัติความเป็นมา
ปีพ.ศ. 2510 ( ค.ศ.1967) :

คุณเทียม เสร็จสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจผลิตลูกโป่ง เพื่อจำหน่ายายในประเทศเท่านั้น

ีพ.ศ. 2522 ( ค.ศ.1979) :

ขยายธุรกิจโดยก่อตั้ง บริษัท บุญประกอบการยางอุตสาหกรรม จำกัด สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มีกำลังการผลิต 30 ล้านชิ้นต่อปี เริ่มมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ีพ.ศ.2535 ( ค.ศ.1992) :

ขยายธุรกิจโดยก่อตั้ง บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด สถานที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มีกำลังการผลิต 100 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อรองรับการขยายตลาดส่งออก

ปีพ.ศ.2540 ( ค.ศ.1997) :

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท มีกำลังการผลิตเป็น 400 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อรองรับการขยายตลาดส่งออก

ปีพ.ศ.2542 ( ค.ศ.1999) :

ได้รับมาตรฐานผลิตัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้ใช้ตาสัญลักษณ์สินค้าไทย หรือ THAILAND BRAND ซึ่งเป็นโลโก้ที่ใช้ติดบนสินค้าเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มี คุณาพสูง

ปีพ.ศ.2543 ( ค.ศ.2000) :

ได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากรให้เป็น ผู้ส่งออกระดับบัตรทอง “GOLD CARD EXPORTER” ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดัยของยุโรป “EUROPEAN STANDARD EN71” ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดัยของสหรัฐอเมริกา “U.S. ASTM F963-96A”

ปีพ.ศ.2544 ( ค.ศ.2001) :

ได้รับการรับรองระบบคุณาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบจาก TUV

ปีพ.ศ.2545 ( ค.ศ.2002) :

ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นประเทใช้ตราสินค้าของบริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ในการส่งออกจากฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี “PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD BRAND NAME 2002”

ปีพ.ศ.2546 ( ค.ศ.2003) ถึงปัจจุบัน :

มีกำลังการผลิต 850 ล้านชิ้นต่อปี บนพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ มีพนักงานรวม 300 คน เป็นโรงงานผลิตลูกโป่งที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

   
3ทศวรรษ บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1979 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ทำการผลิตลูกโป่งเพื่อการส่งออกด้วยกลยุทธ์และการตลาดเชิงรุก ประกอบกับผลิตัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายในด้านรูปแบบ ส่งผลให้กำลังการผลิตจากเดิม 30 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด บริษัทฯจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด ปัจจุบันบริษัทฯสามารถผลิตลูกโป่งได้ 850 ล้านชิ้นต่อปี

 
 

บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ ในวันนี้

ด้วยคุณาพและมาตรฐานของผลิตัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและผ่านการทดสอบมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกาแล้ว ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ในวันนี้ จึงเป็นบริษัทผู้ผลิตลูกโป่งรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการผลิตลูกโป่งในเมืองไทย และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ผลิตัณฑ์ของเราเข้าถึงมือผู้บริโคทุกูมิาคทั่วโลก

 
 
 

ลูกโป่งไทยก้าวไกลในตลาดโลก

จากจุดเริ่มต้นที่เราผลิตลูกโป่ง เป้าหมายคือการส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ เราได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตัณฑ์ของเราเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยประสบการณ์ และขีดความสามารถของเราที่ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์สินค้าไทย “THAILAND BRAND” การได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นประเทใช้ตราสินค้าของเรา “PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD BRAND NAME 2002” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นับเป็นความาคูมิใจสูงสุดของเรา นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ. 2001 เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นการเพิ่มศักยาพการแข่งขัน ทำให้ผลิตัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก